Reikalavimai

Architektūra:

Konkursinio balo sandara: dalykas (svertinis koeficientas)

 

  1. meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas (0,5) – laikomas paskirtą dieną universitete
  2. matematikos egzaminas (0,2)
  3. bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais (0,1)
  4. lietuvių kalbos egzaminas (0,2)

 

 

– 1-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;

– 2-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

– 3-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas

 

Pramonės gaminių dizainas (PGD):

Konkursinio balo sandara: dalykas (svertinis koeficientas)

 

  1. matematikos egzaminas (0,4)
  2. fizikos egzaminas (0,2)
  3. bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais (0,2)
  4. lietuvių kalbos egzaminas (0,2)

 

Specialiųjų reikalavimų nėra.