D. U. K.

Kokius egzaminus reikia išlaikyti, kad įstotum į VGTU AF?

Egzaminai Architektūros programai: Lietuvių, matematika ir bet kuris kitas egzaminas nesutampantis su ankstesniais.

Egzaminai Pramonės gaminių dizaino programai: matematika, fizika, bet kuris kitas egzaminas nesutampantis su ankstesniais ir lietuvių kalba.

Norint studijuoti  valstybės finansuojamoje vietoje reikia išlaikyti anglų kalbos egzaminą.

Rezultatai kuo aukštesni, tuo geriau. Visada galima pasitikrinti LAMA BPO balų skaičiuoklėje:

http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/

 

 Kokius papildomus egzaminus reikia laikyti, kad įstotum į VGTU Architektūrą?

Stojant į Architektūrą reikia išlaikyti Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą (stojamąjį egzaminą), kuris visuose Lietuvos universitetuose (architektūros studijų programoje) yra vienodas ir vertinamas vienodais balais.

Stojamasis egzaminas susideda iš:

  • Kompozicijos (50 balų)
  • Piešimo (30 balų)
  • Meno istorijos testo (20 balų)

 

Kaip ir kur galima pasiruošti papildomiems egzaminams?

Papildomai stojamiesiems galima pasiruošti VGTU JAM arba privačiai pas mokytoją.

JAM – Jaunojo architekto mokykla. Tai parengiamieji kursais 11-12 klasių moksleiviams. Paskaitos vyksta šeštadieniais architektūros fakultete. Sudarytos iš trijų modulių: Kompozicijos, meno istorijos ir piešimo. Vienos paskaitos trukmė 3h. Prasideda nuo 9h ryto. Vieną dieną vyksta dvi paskaitos. Modulius galima pasirinkti atskirai, arba rinktis visus programoje numatytus modulius. Vienų metų trukmės parengimas architektūros studijoms (su visais pasirinktais moduliais) kainuoja 795,60 EUR.

Apie JAM: Architektūros fakulteto Jaunųjų architektų ir dizainerių mokykla

Taip pat mokytis galima privačiai pas dėstytojus arba lankyti specializuotus kursus kitose aukštosiose architektūros mokyklose. Deja, meno mokyklų kursas neatitinka stojamųjų egzaminų reikalavimų, todėl baigus meno mokyklą pilnai nepasiruošite Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminui.

 

Koks buvo praeinamasis balas 2016 metais į VF?

Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą Architektūros studijų vietą balas: 6,46

Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą PGD studijų vietą balas: 3.96

 

Kiek VF ir kiek mokamų vietų buvo skirta 2016 m.?

Architektūrą:

Įstojo: 79
Valstybė finansuoja: 41

 

PGD (Pramonės gaminių dizainą):

Įstojo: 23

Valstybė finansuoja: 20
 

 

Kokia studijų kaina, jei studijuoji mokamoje vietoje?

Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: I-IV kursai – 2242 EUR; V kursas – 3236 EUR. Penktas kursas aktualus tik Architektūros studentams.

 

Kuo VGTU AF pranašesnis už kituose Lietuvos universitetuose esančius Architektūros fakultetus?

VGTU AF dėsto geriausi dabartiniai Lietuvos architektai, studijų kokybė tikrai aukšto lygio. Darbdaviai neretai labiau vertina VGTU diplomą nei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, tačiau tai vis tik nėra lemiamas prioritetas, svarbiausi yra pačio studento darbai.

 

Kokios yra studijų programos ir studijų dalykai?

Su VGTU Architektūros specialybės programa galite susipažinti čia, su Architektūros studijų dalykais susipažinti galite čia.

Su VGTU Pramonės gaminių dizaino specialybės programa galite susipažinti čia, o studijų dalykais – čia.

 

Kokie santykiai tarp dėstytojų ir studentų?

Darbinė atmosfera yra gera, problemų nekyla. Dėstytojai kvalifikuoti, gerai žino savo darbą, yra puikūs savo srities specialistai. Studentai ir dėstytojai daug komunikuoja ir bendradarbiauja.

 

Ar sunku mokytis Architektūrą?

Darbo tikrai daug, nes į šią specialybę įstoja motyvuoti ir aukštus pažymius turintys moksleiviai, keliami aukšti reikalavimai bei jaučiama rimta konkurencija. Tačiau viskas priklauso nuo pačio studento gebėjimų ir laiko planavimo. Norint turėti gerus pažymius tenka paplušėti. Nuobodžiauti neteks jau nuo pirmų studijų mėnesių.

 

Ar sunku mokytis Pramonės gaminių dizainą?

Nors stojimo reikalavimai yra pakankamai nedideli (kaip ir daugelyje technologijos krypties studijų), tačiau darbo yra daug. Čia įstojęs studentas turi pažinoti tiek tiksliuosius mokslus, tiek gebėti mąstyti kūrybingai, o tai reikalaus tikrai daug darbo, žinių ir laiko.

 

 Ką galima toliau mokytis baigus bakalaurą?

Nuo 2016 metų architektūros bakalauro nebelieka, studijuojama 5 metus, iskart įgyjamas magistro laipsnis.

Nuo 2017m. pradėta vykdyti Pramoninio dizaino studijų programa, orientuota pagrinde į PGD absolventą, norintį tęsti studijas magistre. Taip pat yra galimybė rinktis ir kai kurias Mechanikos fakulteto magistrantūros studijas. Apie galimybes plačiau čia.

 

Kokios yra doktorantūros studijos?

Menotyra.

 

Kokios galimybės per ERASMUS programą išvykti į užsienio šalis?

Erasmus+ studijos – tai galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją nuo 300 EUR/mėn. iki 500 EUR/mėn. Studijų užsienyje trukmė pagal Erasmus+ programą sudaro nuo 3 iki 12 mėn., dažniausiai mobilumas trunka vieną semestrą, kurio trukmė svyruoja nuo 3 iki 6 mėn. Vykti Erasmus+ studijoms galima daugiau negu tik 1 kartą!

Studijos užsienyje yra pripažįstamos VGTU – tai reiškia, kad po grįžimo į VGTU nereikės papildomai laikyti egzaminų, jei šie egzaminai buvo išlaikyti užsienio universitete. Išvykti Erasmus+ studijoms VGTU AF studentai gali po 2 studijų metų

 

Kiek braižoma rankomis, o kiek kompiuteriu?

Nuo 2016 metų pasikeitus studijų programai, daug dėmesio skiiama studentų darbui kompiuteriu. Bražyti kompiuteriu pradedama jau nuo pirmo pusmečio abejose specialybėse.

 

Esu baigęs (-usi) kitą specialybę, norėčiau stoti į architektūrą, kokius dalykus turėsiu lankyti papildomai?

Jei dėstomi dalykai kartojasi (t.y. jų modulio kodas pagal programą sutampa), tai tokius dalykus pakartotinai lankyti ir atsiskaitinėti nebūtina, bus įrašomas prieš tai gautas pažymys. Tačiau jei pažymį norite pasigerinti, dalyką galima lankyti pakartotinai.

 

Esu baigęs (-usi) kitą specialybę (ne PGD), norėčiau stoti į Pramoninio dizaino magistrantūros studijas, kokius dalykus turėsiu lankyti papildomai?

Priklausomai nuo to, kokia studijų programa baigta (ar dizaino/menu krypties ar gamybos/mechanikos inžinerijos) reikia išsilaikyti 15 kreditų apimties technologinių (fizika, medžiagų mechanika, medžiagų mokslas, CAD/CAM, matematika) arba meninių dalykų (kompozicijos pagrindai, inžinerinė spalvotyra, pramoninio dizaino raida).

 

Kur ir kuo galėčiau įsidarbinti baigęs magistrantūrą (doktorantūrą) VGTU AF?

Po magistrantūros baigimo reikia dar 3 metų darbo su projektais pas architektą arba architektūros įmonėje. Svarbiausios žinios bei įgūdžiai, leidžiantys savarankiškai spręsti nesudėtingus architektūrinius ir urbanistinius uždavinius, įgyjami dirbant profesionalaus architektūros meistro asistentu.

 

Ar įdomu mokytis? Kodėl?

Tai dažnai priklauso nuo pačio studento. Dažniausiai architektūros studijas pasirenka tie, kurie architektūra domisi, apsiprendė nepaskutiniais metais, turi gabumų. Tokiems studentams studijos tikrai įdomios, pilnos iššūkių ir skatina kūrybingumą.

Pramonės gaminių dizainas yra savotiškai įdomus žmonėm, ieškantiem kompromiso tarp inžinerijos ir menų, tačiau lūkesčius pateisina ne visiem. Didžioji dalis studentų yra motyvuoti ir mokosi pakankamai gerai.

 

Kiek vidutiniškai paskaitų būna per savaitę?

Teoriškai 14-15. Praktiškai kiek mažiau.

 

Daugiau tenka mokytis namie ar universitete?

Universitete lankai paskaitas, konsultuojiesi su dėstytojais, taip pat galima dirbti maketinėje. Deja 22 val. fakultetas užsidaro. Jei gyveni Saulėtekyje prie VGTU centrinės bibliotekos, joje galima pasilikti ir per naktį. Žinoma, visus užduotus darbus galima daryti ir namuose, kas dažniausiai tampa geriausia išeitimi. Kur daugiausiai besimokindamas praleisi laiko, priklausys nuo tavęs paties.

 

Kur yra Architektūros fakultetas?

Trakų g. 1 (įėjimas prie stotelės) Vilniaus senamiestyje, priešais buvusį Lietuvos kino teatrą. Viešojo transporto „Trakų“ stotelė (važiuoja troleibusai: 1, 2, 6, 7, 12, 14,  20; autobusai: 11, 53, 88; greitieji autobusai: 1G)

 

Kaip galima gautį vietą bendrabutyje?

Visą informaciją apie bendrabučius galite rasti čia

 

Kur yra bendrabučiai?

VGTU bendrabučiuose yra 2400 vietų. Įstoję studentai apgyvendinami dviejuose šešiolikaaukščiuose (Saulėtekio al. 16 ir Saulėtekio al. 18) ir dviejuose dvylikaaukščiuose (Saulėtekio al. 19 ir Saulėtekio al. 25) bendrabučiuose.

 

Kokios gyvenimo sąlygos bendrabučiuose?

Mažas kambarys 2-3 žmonėms. Architektūroms studentams su visomis savo braižymo lentomis tilpti gana sunkoka, todėl architektūros studentai gauna darbo kambarius. Virtuvė būna bendra aukšte arba tame pačiame kambaryje. Dušai bendri aukštui arba keliems kambariams. Yra liftai. Baldų kiekis ir būklė priklauso nuo kambario. Komunalinių mokesčių mokėti nereikia, internetas taip pat nemokamas.